Montáž, servis a revize klimatizace

Montáž klimatizace

Jak probíhá montáž klimatizace

1. Obhlídka a zaměření místa instalace - Při obhlídce s vámi probereme vaše představy a požadavky. Zaměříme si požadované prostory a navrhneme vám možná technická řešení.

2. Cenová nabídka - Na základě získaných informací s obhlídky a zaměření místa instalace vám zpracujeme cenovou nabídku.

 3. Objednávka - Pokud nám cenovou nabídku odsouhlasíte, dohodneme si termín montáže a my připravíme potřebné věci.

4. Montáž klimatizace - Samotná instalace trvá jeden den. (při montáži více zařízení se doba mění)

5. Průběh montáže - Většinou se prvně montuje vnitřní jednotka. Poté se připravuje trasa pro Cu potrubí, kabeláž a odvod kondenzátu. Dopojí se vnitřní jednotka a potom zbývá usadit venkovní jednotku na konzole, střešní konzoly nebo podkladové lišty. Po dopojení venkovní jednotky přichází na řadu vakuování, tlaková zkouška a naplnění chladivem. Úklid po montáži je samozřejmostí.

6. Zprovoznění - Spustí se klimatizace ve všech provozních režimech. Zkontrolují se provozní tlaky . Je odzkoušena funkčnost odvodu kondenzátu. 

7. Zaškolení a předání dokumentace - Když je klimatizace odzkoušena a plně funkční, naučíme vás  s ní správně zacházet. Vysvětlíme vám ovladač a všechny funkce klimatizace. Předáme vám veškeré dokumenty (návody a manuály, předávací protokol)

8. Platba - Po předání klimatizace přichází na řadu platba v hotovosti nebo bankovním převodem.

9. Servis klimatizace - Pro uznání záruky všichni výrobci vyžadují pravidelný servis klimatizace.

Servis klimatizace

Montáž provedená odbornou firmou a pravidelný servis zajistí správné fungování a prodlouží životnost klimatizace.

Pravidelnost servisu se určuje podle toho kde je klimatizace namontována a jak často se používá. Pokud klimatizace jen chladí, měl by být servis 1x za rok a to před chladící sezónou a pokud chladí i topí, tak by měl být 2x za rok. Opět vždy před sezónou.

Pokud je umístění klimatizační jednotky na prašném místě jako je dům u prašné cesty, pole, kuřácká restaurace nebo restaurační kuchyň, měl by být častěji. Neudržovaná klimatizace se může stát zdrojem znečištění vzduchu v místnosti.Protože nevyčištěné filtry a zanešený výparník mohou být líhní bakterií a plísní.

Pro uznání záruky všichni výrobci vyžadují pravidelný servis klimatizace.

Jsme schopni zajistit pravidelný servis, který je ke správnému chodu klimatizace potřeba.

Součástí servisu klimatizace je :

- vyčištění a dezinfekce kondenzátoru a výparníku

- vyčištění (výměna) filtrů a čerpadel kondenzátu

- přeměření kompresoru a zkouška hlučnosti

- kontrola ventilátoru a pohyblivých částí klimatizace

- změření provozních tlaků a zkouška těsnosti Revize klimatizace

Držíme certifikát, který nás opravňuje ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek.

K instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovník, pokud jde o chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Na základě tohoto certifikátu provádíme revize klimatizací a tepelných čerpadel.

Rozdělení klimatizací

Mobilní klimatizace

Nástěnné jednotky

Parapetní nebo podstropní jednotky

Kazetové jednotky

Kanálové jednotky

VRV systémy

Tepelná čerpadla voda - vzduch