Rozdělení klimatizací


Montáž, servis a revize klimatizace

Montáž klimatizace

Postup při realizaci klimatizace.

1. Prohlídka místa instalace - Seznámíme vás s postupem montáže klimatizace. Zaměříme si požadované prostory a navrhneme vám možná technická řešení. Určíme přesný chladící výkon klimatizace.

2. Cenová nabídka - Vypracujeme vám cenovou nabídku v několika variantách.

 3. Objednávka - Pokud s cenovou nabídku souhlasíte, dohodneme se na termínu montáže.

4. Montáž klimatizace - Instalování klimatizace trvá jeden den. (při montáži více zařízení se doba mění).

5. Popis montáže klimatizace - Prvně montujeme vnitřní jednotku. Pak se připravuje trasa Cu potrubí, kabeláž a odvod kondenzátu. Dopojíme vnitřní jednotku a  venkovní jednotku usadíme na konzole, střešní konzole nebo gumové podstavné lišty. Po dopojení venkovní jednotky se systém musí vyvákuovat. Provedeme tlakovou zkoušku a popřípadě doplnění chladivo do okruhu. Úklid po montáži pomocí průmyslového vysavače je samozřejmostí.

6. Zkouška provozních režimů - Spustíme klimatizaci v režimu chlazení i topení. Zkontrolujeme odvod kondenzátu a hlučnost vnitřní i venkovní jednotky.

7. Zaškolení  - Když je klimatizace vyzkoušena a plně funkční, vysvětlíme vám ovladač a jak správně používat klimatizaci. Obdržíte od nás návod v českém jazyce. 

8. Platba -  Platbu lze provést v hotovosti nebo bankovním převodem. Obdržíte od nás fakturu a předávací protokol.

Servis klimatizace

Montáž provedená odbornou firmou a pravidelný servis zajistí správné fungování a prodlouží životnost klimatizace.

Pravidelnost servisu se určuje podle toho kde je klimatizace namontována a jak často se používá. Pokud klimatizace jen chladí, měl by být servis 1x za rok a to před chladící sezónou a pokud chladí i topí, tak by měl být 2x za rok. Opět vždy před sezónou.

Pokud je umístění klimatizační jednotky na prašném místě, měl by být servis častěji. Neudržovaná klimatizace se může stát zdrojem znečištění vzduchu v místnosti.Protože nevyčištěné filtry pevných částic a zanešený výparník mohou být líhní bakterií a plísní.

Pro uznání záruky všichni výrobci vyžadují pravidelný servis klimatizace.

Jsme schopni zajistit pravidelný servis, který je ke správnému chodu klimatizace potřeba.

Součástí servisu klimatizace je :

- vyčištění a dezinfekce kondenzátoru a výparníku

- vyčištění (výměna) filtrů a čerpadel kondenzátu

- přeměření kompresoru a zkouška hlučnosti

- kontrola ventilátoru a pohyblivých částí klimatizace

- změření provozních tlaků a zkouška těsnosti Revize klimatizace

Držíme certifikát, který nás opravňuje ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek.

K instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovník, pokud jde o chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Na základě tohoto certifikátu provádíme revize klimatizací a tepelných čerpadel.


*Hodnota GWP pro chladivo R410A je 2,088 a pro chladivo R32 je 675.