Servis a revize klimatizace


Montáž provedená odbornou firmou a pravidelný servis zajistí správné fungování a prodlouží životnost klimatizace.

Pravidelnost servisu se určuje podle toho kde je klimatizace namontována a jak často se používá. Pokud klimatizace jen chladí, měl by být servis 1x za rok a to před chladící sezónou a pokud chladí i topí, tak by měl být 2x za rok. Opět vždy před sezónou.

Pokud je umístění klimatizační jednotky na prašném místě, měl by být servis častěji. Neudržovaná klimatizace se může stát zdrojem znečištění vzduchu v místnosti.Protože nevyčištěné filtry pevných částic a zanešený výparník mohou být líhní bakterií a plísní.

Pro uznání záruky všichni výrobci vyžadují pravidelný servis klimatizace.

Jsme schopni zajistit pravidelný servis, který je ke správnému chodu klimatizace potřeba.

Součástí servisu klimatizace je :

- vyčištění a dezinfekce kondenzátoru a výparníku

- vyčištění (výměna) filtrů a čerpadel kondenzátu

- přeměření kompresoru a zkouška hlučnosti

- kontrola ventilátoru a pohyblivých částí klimatizace

- změření provozních tlaků a zkouška těsnosti 


Revize klimatizace

Držíme certifikát, který nás opravňuje ke kontrole těsnosti zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek.

K instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle článku 8 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovník, pokud jde o chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

Na základě tohoto certifikátu provádíme revize klimatizací a tepelných čerpadel.

*Hodnota GWP pro chladivo R410A je 2,088 a pro chladivo R32 je 675. 

Když se o klimatizaci budete starat, prodloužíte její životnost!