Multisplit klimatizace

Multisplit klimatizace se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné až pěti vnitřních jednotek 

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka